Skip to the content.
Pravni podaci  
Naziv: Null Development d.o.o. za usluge
Adresa: Božidara Magovca 111, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 41246805007
MBS: 080908448
IBAN: HR7324020061100697096
Društvo je registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.
Broj računa: HR7324020061100697096 , Erste banke Rijeka
Temeljni kapital: 10 kn uplaćen u cijelosti.
Član društva: Miro Svrtan